Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Reprezent doo obvezuje se da će čuvati privatnost svih naših kupaca.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj(kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, UniCredit Banka ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korišćenju

Registracijom na Babor Internet prodavnicu dajem saglasnost da Reprezent d.o.o. i njeni poslovni partneri prikupljaju, obrađuju i međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka): moje lične podatke navedene u registracijskoj formi i podatke o mojim porudžbinama.
Pomenutu saglasnost za obradu podataka dajem u svrhu upoznavanja Reprezent d.o.o sa mojim kupovnim navikama, u informativne svrhe, kao i u svrhe prometa robe Reprezent d.o.o i partnera za sve vreme trajanja moje registracije, kao i za ostale prometne potrebe pružalaca usluga. Upoznat sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti u celosti će prestati obrada mojih podataka kao i moja registracija u Babor Inernet prodavnici.
Upoznat sam sa pravom da u svakom trenutku mogu i delimično povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka (odjava sa newslettera – u promotivne svrhe). Kupac može na sopstveni zahtev zatražiti brisanje svojih ličnih podataka iz baze Babor Internet prodavnice telefonskim putem ili putem e-maila.